SkaldjurNov2013 035

LYSEKIL. MUSSLOR I CENTRUM.

Gullmarsfjorden vid Lysekil år 1898 var den första platsen i Sverige som det påbörjades att tråla nordsjöräkor. Idag är bestånden av räkor relativt små i fjorden.

Gullmarsräkan är till sin storlek större än övriga nordsjöräkor samt har en något sötaktigare smak. Det anordnas turer med räkfiske i fjorden.

Lysekil har profilerat sig som mussselorten i Sverige med den Svenska Musselakademien  samt musselodlingar. Staden har haft en lång tradition inom fiskberedningsindustrin. 

matupplevelser.