SkaldjurNov2013 035

GREBBESTAD. HUVUDORTEN FÖR OSTRON I SVERIGE. GREBBESTADSOSTRON.

Grebbestad är huvudorten för ostron i Sverige och svarar för den största andelen svenska ostron som säljs i landet. Grebbestadsostron exporteras världen över.

Ostronakademien är även belägen på orten. Utöver ostronodlingar finns det odlingar av musslor i området.

Området kring Grebbestad svarar även för en betydande andel av det småskaliga fisket av havskräftor och hummer i Sverige. På orten finns även ett ölbryggeri.

Tjurpannan. Foto: Andreas Christensen
Foto: Ariant Plava
Foto: Ariant Plava

matupplevelser.