SkaldjurNov2013 035

KRABBA. KRABBETASKAN OCH JÄTTEKRABBAN.

Krabba inom kokkonsten avses de med stor kropp då främst "Krabbetaska" med mycket kroppskött. Dessutom de med långa ben som kallas för "Jättekrabbor" där köttet finns huvudsakligen i ben och klor.

Krabbetaskan som är den vanligaste krabban är det största kräftdjuret i Sverige och kan väga upp till fem kilo. Den övervägande delen av krabborna importeras dock främst  från Storbritannien, Irland och Norge.

Den vanligaste formen som krabban säljs är som fryst eller färskkokt. Det vikigaste med krabban är att den är välmatad vilket innebär fylld med kött. Bästa perioden för Krabbetaska är från september till december.Jättekrabban hör till familjen spindelkrabbor. En del kan få ben så långa som två meter och väga hela 10 kilo. De vanligaste jättekrabborna är Kungskrabba, Japansk jättekrabba och Kamtjakakrabba.

Krabborna förekommer i kalla vatten som Berings hav, Nordamerika, Norra Ishavet, norra delar av Norges kust och på platser i Asien.

Jättekrabbor är mer sällsynta och är väsenligt dyrare än den mer vanliga Krabbetaskan.

Foto: Theresa Johansson
Krabbkokning. Foto: Rösholmens Sjömack

Fakta. Närings & energivärde per 100g krabbkött (Krabbetaska):

Energi: 375 kj
Kcal: 89
Protein: 22,9 g
Fett: 1,8 g
Omega-3 fett: 0,5 g
Dagsintag av omega-3 fett enligt rekommendation är 2-3 g
B-vitamin: B12
Mineraler: zink
Kolestrol: 100 mg

Artens namn är: Cancer pagurus (Krabbetaska)

Källa: Sjömatsfrämjandet

Foto: Rösholmens Sjömack Foto: Rösholmens Sjömack


            Läs mer om infrysning och upptining.
Fiske av jättekrabba från tv-programmet Deadliest Cath.