SkaldjurNov2013 035

GÖTEBORG. FISK- OCH SKALDJURSRESTAURANGERNAS HUVUDSTAD.

Göteborg är Sveriges huvudstad vad gäller fisk- och skaldjursrestauranger. Göteborgs Fiskauktion är tillsammans med fiskauktionen på Smögen Sveriges enda auktioner som säljer skaldjur- och fisk.

Handeln med fisk i Göteborg började redan så tidigt som år 1644 på Lillla Torget. Fiskhallen "Feskekörka" invigdes år 1874 och numera är det Göteborgs mest välkända saluhall för dagsfärsk fisk- och skaldjur.

Göteborgs Fiskauktion är Sveriges största och den näst största i Norden. År 1910 invigdes auktionen vid Fiskehamnen. Här finns allt från skaldjur till fisk, både saltvatten- och sötvattenfisk.

Auktionen är en upplevelse att besöka en tidig morgon för att se grossister och fiskhandlare handla sina varor. Konsumenter kan dock inte köpa direkt från auktionen.

Feskekörka

matupplevelser.