SkaldjurNov2013 035

KRÄFTOR. HAVSKRÄFTOR OCH INSJÖKRÄFTOR.

Havskräftor är en delikatess om avnjuts året runt. Den kallas även för kejsarhummer och har ett nära släktskap med hummer. Maximal längd är 25 centimeter och kroppsformen är lång och slank samt är utrustad med fem par ben.

Havskräftan förekomer i Nordsjön, Skagerack, Kattegatt samt delar av Öresund. Den påminner smakmässigt om hummer och insjökräfta dock med en sötare smak.

​Burar och trål används för att fånga kräftan som lever 20-800 meter under havsytan. Den säljs både levande och kokt. Det mesta av köttet finns i stjärten. Importerad fryst kräfta är vanligt i form av havskräftsstjärtar.

Svenska Havskräftsakademien finns i Fjällbacka.De svenska insjökräftorna har sin stora högtid under augusti. Kräftor har vi ätit sedan medeltiden i Sverige.

Från början var kräftor något som dåtitens överklass främst åt. I slutet av 1800-talet spred sig ätandet av kräftor till en bredare del av befolkningen.

De två vanligaste insjökräftorna är Flodkräftan och Signalkräftan. Flodkräftan påminner mycket om en liten hummer och är färgmässigt mörkt blå eller svart.

Signalkräftan är mer grönblå och har slätare skal samt större klor. Burfiske är den vanligaste fångstmetoden. En betydande andel av insjökräftorna importeras.

Foto: Susanne Bohman
Foto: Susanne Bohman

Kräftsafari har på senare år blivit en av de stora attraktionerna längs Bohuskusten. Då kräftfisket bedrivs stora delar av året och den goda tillgången till kräftor garanteras en intressant upplevelse. Under några timmar får ni följa med en kräftfiskare som vittjar tinorna. Därefter kokas kräftorna ombord eller i land och sedan avnjuts de sprallfärska kräftorna ofast i en sjöbod. 


 

Fakta. Närings & energivärde per 100g kräftkött av havskräfta:

Energi: 460 kj
Kcal: 110
Protein: 24 g
Fett: 0,9 g
Omega-3 fett: 0,3 g
Dagsintag av omega-3 fett enligt rekommendation är 2-3 g
B-vitamin: niacin och tiamin
Artens namn är: Nephrops norvegicus


Fakta. Närings & energivärde per 100g kräftkött av svensk insjökräfta (Flodkräfta & Signalkräfta):

Energi: 296 kj
Kcal: 71
Protein: 14,6 g
Fett: 0,5 g
Omega-3 fett: 0,1 g
Dagsintag av omega-3 fett enligt rekommendation är 2-3 g
Kolhydrater: 1,7 g
Vatten: 82 g

Artens namn är: Flodkräfta (Astacus astacus)
Artens namn är: Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)

Källa: Sjömatsfrämjandet 

Foto: Rebecka Fröberg