SkaldjurNov2013 035

Fisk- och hummerrevsprojektet

Projektet leds av Sotenäs kommun och sker i samarbete med yrkesfiskarna. Det är till för att stärka fisk- och hummerbestånden samt främja, yrkes- turistnärings- samt fritidsfisket. Dessutom för dykturismen och lokala dykare. Fisk som torsk förväntas söka skydd i hålrummen från bl. a. säl.

 Nu har vi gjort två "mikrorevsutläggningar" en utläggen av sten på fem rev i maj 2013 och en utlägggning nu i augusti 2015. Fullt klara är reven tänkta att bli 100 m långa, 15 m breda och 2-3 m höga.
 
Denna gång skedde utläggningen m.h.a. bidrag fr bl. a. ABU. Garcias fiske- o vattenvårdsfond samt yrkesfiskare och privatpersoner i Sotenäs.
 
Vi fick ut 195 ton sten, drygt 100 st stora betongrör samt ett lastbilslass kantsten från respektive södra sotenäs församling och Lysekils pastoret. Stenen fördelades på de fem reven. Rör hade vi tillstånd att lägga på två av de påbörjade reven vilket verkställdes.

Rören lades en liten bit ifrån de påbörjade reven så vi med dykare och/eller film kan utvärdera vilket som funkar bäst. Vi la också rören på lite olika djup så att vi även kan kontrollera ev. skillnader om något djup är bättre. Detta skall vi följa upp med dykare och filmning.   

 Per-Olof Samuelsson

Projektledare Fisk- och hummerev i Sotenäs för Sotenäs kommun.

 


 

Projektledaren Per-Olof Samuelsson
Projektledaren Per-Olof Samuelsson

För vidare frågor, kontakta:

Per-Olof Samuelsson
Projektledare Fisk- och hummerrev i Sotenäs för Sotenäs kommun.
Tel: 070 - 321 24 69
Mail: samuelsson.per-olof@hotmail.com